Egyéni védőeszközök – Bölcsőde

A bölcsődék, melyek az új generációk alapjait fektetik le, nem csupán a nevelési feladatokat látják el, de egy komplex munkakörnyezetet is képviselnek. Minden egyes munkavállaló – legyen az pedagógus, konyhai vagy takarítói személyzet –, egy-egy kereke ennek a precízen működő gépezetnek, amely biztosítja a gyermekközpontú, biztonságos és egészséges környezetet. A munkavédelem és az egyéni védőeszközök (EVE) használata itt kulcsfontosságú, amit az alábbi szempontok igyekeznek bemutatni.

Konyhai munkavállalók: védőeszközök a biztonság és egészség érdekében

A konyhai területen dolgozó munkavállalók számos kockázati tényezővel találkoznak nap mint nap:

Vágási sérülések: Az éles eszközök használata során védekezés a vágási sérülések ellen.

Égési sérülések: Tűz- és forró felületek érintése elleni védelem a főzés során.

Csúszás, botlás: A csúszásgátló lábbelik használata, hogy elkerüljék a csúszásból eredő baleseteket.

 

Takarítást végző munkavállalók: az EVE-k szerepe a mindennapi munkavégzés során

A takarítószemélyzet munkájához szintén szükséges a megfelelő védelem:

Védőkesztyűk: A takarítószerekkel való érintkezés káros hatásai ellen.

Munkavédelmi lábbelik: Csúszásmentes tulajdonságokkal, különösen a felmosás során, hogy elkerüljék a baleseteket.

Védőkesztyűk: szembe fröccsenés veszélye esetén a takarítószerekkel való érintkezés során.

 

Kisgyermeknevelők: a lábbeli fontossága

Bár a kisgyermeknevelők munkája nem annyira fizikailag veszélyeztetett, vannak bizonyos EVE-k, melyek nélkülözhetetlenek:

Ergonómiai védőlábbelik: A hosszantartó állás és járás következményeinek minimalizálása érdekében.

Védőpapucs: A gyermekközpontú környezetben az elhagyott játékok és egyéb tárgyak komoly baleseti veszélyforrást jelenthetnek.

 

Kötelező védőlábbeli használata: létra használat, csúszásveszélyes területek

A létra használata során, valamint csúszásveszélyes területeken, például a konyhában vagy takarítás közben, a zárt munkavédelmi védőlábbeli viselése kötelező. Ezzel nem csupán a munkavállalók biztonságát óvjuk, de eleget is teszünk a munkavédelmi előírásoknak.

 

Évszaktól és időjárástól függően más és más kihívásokkal kell szembenéznie a munkavállalóknak:

Hóeltakarítás: megfelelő öltözet és lábbeli a hideg és csúszós körülmények között.

Utak és járdák síkosságmentesítése: biztonságos tárolás és alkalmazás a síkosságmentesítő anyagoknál, valamint a csúszásveszély minimalizálása a dolgozók és a gyermekek számára.

Általános irányelvek

1.     Egyéni védőeszköz (a továbbiakban: védőeszköz) minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából.

2.     A munkavédelmi törvény munkáltatói feladatként határozza meg, hogy a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni.

3.     Az egyéni védőeszközt valamennyi munkavállaló és a munkafolyamatban résztvevő részére biztosítani kell.

4.     A saját dolgozókkal azonos módon kell védőfelszerelést biztosítani:

a)    az ott munkát végző más munkáltató alkalmazásában álló dolgozóknak, ha a munkáltatók közötti szerződés így rendelkezik;

b)    a szerződés szerinti alkalmi és társadalmi munkát végzőknek.

5.     A munkahelyen tartózkodó, de az ott folyó munkavégzésben részt nem vevő személyeket a kockázat mértékének megfelelően kell az ott dolgozókkal azonos módon védőfelszereléssel ellátni.

6.     A munkáltatónak kell biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását.

7.     Ha a munkahelyen egészséget vagy testi épséget károsító hatás van, illetve léphet fel, egyéni védőfelszereléssel kell a munkavállalót ellátni. Ha valamely munkafolyamatnál a dolgozót többféle ártalom éri vagy érheti, az ártalmaktól együttesen védő kombinált védőfelszerelést kell biztosítani.

8.     Az érintett munkavállaló védőeszköz viselésére történő oktatását dokumentumban kell rögzíteni.

9.     Az egyéni védőfelszereléseknek a munkavállaló részére történő kiadása, használatuk ellenőrzése a munkát közvetlenül irányító vezető kötelessége.

10.  A dolgozó köteles az egyéni védőfelszerelést az előírásnak megfelelően, rendeltetésszerűen használni, és annak jó állapotát megőrizni, azt karbantartani, mivel szakszerűtlenség a védőképesség elvesztését eredményezheti. Az egyéni védőfelszerelést pénzben megváltani nem szabad.

11.  Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából (kockázatok megszüntethetőek, vagy a még elfogadható szintre korlátozhatóak). Ehhez azonban az szükséges, hogy kockázatnak kitett dolgozó rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszköz legyen képes az egészséget kárósító hatások kivédésére, vagyis rendelkezzen az adott kockázat típusának, és mértékének megfelelő védelmi szinttel.

12.  Mindig a használó testi adottságainak megfelelő méretű védőeszközt kell viselni, és rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

13.  Azonnal ki kell cserélni minden olyan védőeszközt, amin sérülések, szakadások, repedések vagy bármilyen más elváltozások láthatóak. Csak az ép állapotú védőeszköz rendelkezik megfelelő védőképességgel.

14.  Az egyéni védőeszköz Tájékoztató (magyar nyelvű) nélkül nem hozható forgalomba. Az egyéni védőeszköz egyértelmű azonosítására szolgál (ilyenek: a minősítő bizonyítvány száma, és érvényességi ideje; a védelmi képesség; a típusszám; a cikkszám(ok); a formai kialakítás(ok) leírása). Vásárlásnál össze kell hasonlítani az egyéni védőeszközön feltüntetett adatokat és a Tájékoztatóban leírtakat.

Az egyéni védőeszközök szükségessége az adott munkaterületre vonatkozó munkahelyi kockázatértékelés alapján állapítható meg.